Świadomość życia i śmierci

Człowiek jako jedyna istota na Ziemi, posiada świadomość życia i śmierci.