Mądrość I

Madrość tworzy więdzę.

 

Madrość to stawianie trafnych tez, podejmowania dobrych wyborów bez znajomości wiedzy, argumentów, zagadnienia.