Rezonans

Każdy zmierza do Rezonansu z jedną wibracją.