Nieskończoność

Każda idea ma prawo zaistnieć w odpowiednim czasie i miejscu.

Każda idea zmierza do zaistnienia.