Prędkość umysłu

Prędkość umysłu jest równa lub większa prędkości światła.