Oddech duszy

Ludzie zarażają się ziewaniem, nie widząc i nie słysząc się wzajemnie.