Liczby pierwsze

Mają transcendalne znaczenie.

Wszystkie one są jedynkami.