Alfa lider

Idzie w swoim kierunku, nie zbacza.

Kierunek jest wolny od naśladowców.

Idzie swoim tępem.