Znaczenie

W moich ustach słowa nabierają znaczenia.