Wybawiciel

Niektorzy poznają swoich wybawicieli za życia.