Wtajemniczenie

Trzeba być Wtajemniczonym, aby Wtajemniczać.