Wprawianie

Trzeba być wprawiony we wprawianianiu, aby wprawiać.