Umięjętność nauczyciela

Umiejętnością mistrza jest umiejętność.

Umiejętnością nauczyciela jest nauczanie.