Twoje oczy

Widziałem je razy kilka, wina jak były koloru

Spojrzała raz w moje, nie miałem jużli wyboru.