Transformacja hydry

Czego nie wolno niszczyć. Trzeba transformować.

Zła nie można zniszczyć.