Tata i Mama

Tata, jest Twoim Bogiem, a Mama miłością.

 

Punk widzenia męzczyzny.