Tajemnica

Jeśli chcesz, żeby ktoś dochował tajemnicy, najlepiej mu jej nie zdradzaj.