Rytm

 

 

Dowolna treść rytmiczna, która jest zapętlona staje się rytmem.