Rubik

Niektórzy, nigdy nie ułoża kostki rubika,I niekórzy nigdy nie rzucą wszytkich narkotyków do końca życia.