Pytanie

Podczas, gdy inni szukają odpowiedzi, ja szukam pytań.