Powieki

Nim ja zamknę oczy swoje, ja otworzę oczy Twoje.