Pisanka

Słowo pisane stało się najbardziej niebezpiecznym przedmiotem w dziejach ludzkości.