Pan życia i śmierci

Tylko Bóg jest Panem życia i śmierci.