Oddziaływanie

Miłość tak jak grawitacja oddziaływuje na każdego.