Niemyślenie

Do niemyślenia trzeba dojść, odpowiadając sobie na pytania.