Mówienie myślami

Jak rozmawiasz z kimś myślami jest to najszczersza rozmowa.