Milcz

Złoto jest milczeniem, bo za milczenie się płaci.