Mechanizm wiecznego istnienia

Idea mechanizmu, którego wielu szuka polega na przeniesieniu ciągłości świadomości.