Mechanizm Wiecznego Istnienia

Stosunek jeden do zera równa się liczbie Pi.