Magia dłoni

Stajesz się inna osobą zależnie od tego kogo dłoń ściskasz.