Magazynek

Przeciętny człowiek jest w stanie rozważać jedną złotą myśl na raz.