Konwersacja

Konwersacja to wymienianie się Słowami.