Kołodziej

Złodziej

Czarodziej

Dobrodziej

Kaznodziej