Klucz

Klucz jest jeden, drzwi są jedne.

Nie ma zamka.