Kieszeń

Pieniądze w kieszeni są bardziej bezpieczniejsze od miłości kobiety.