Jedna droga

Wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce, dokładnie tam gdzie kroczy twoje serce.