Fiksacja

Fiksacja jest podstawową zdolnościa adepta.