Akasha

Czara goryczy

#IIIETA dokonywana w niej była magia, a nie religia.

$jest religia i jest magia

&w religi jest mistycyzm