Dusza

W momencie odcięcia ludzkiej pępowiny umiera zwierzę, gdy umiera zwierzę staje się człowiekiem.