Dialog

Gdy wiele osób mówi jednocześnie dialog jest nie możliwy.