Diaboł

Lepszy diabeł którego znasz, od tego którego nie znasz.