DEKALOG

DEKALOG

XXX Jam jest Pan Bóg Twój który wyprowadził Cię z Ziemi Egipskiej z domu niewoli

I LUX – Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II REX – Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga swego nadaremno

III LEX Czcij ojca swego i matkę swoją

IV DUX Pamiętaj, aby w dzień święty święcić

V NEX Nie zabijaj

VI FOX Nie Kradnij

VII SEX Nie cudzołuż

VIII GEX Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

IX PAX Nie pożądaj żony bliźniego swego

X FAX ani rządnej rzeczy która jego jest.