Czwarty spust

Cztery podejścia wiary w Boga.

1. Wierzę w Boga i Bóg istnieje.
2. Wierzę w Boga i Bóg nie istnieje.
3. Nie wierzę w Boga i Bóg nie istnieje.
4. Nie wierzę w Boga i Bóg istnieje.