Cud

Cud w dobrej wierze możesz dokonać raz na ruski rok.