Choroba księżycowa

Michael Jacson

#Faraon stał się pierwszy biały pośród czarnych. Miał namiestnika, który sprawował jego rządy.

To koszyk stał się Jam
I za jego cenę lud Izraela upuścił Egipt

ABIMELEK