Bi-lokacja

Nie możesz być na dwóch mszach świętych w różnych miejscach o tej samej godzinie na raz.

#wyznanie

&czy można być dwóch religii?

+bilokacja jest mylącymtyyulrm