Aromat

Zapach rozprzestrzenia się. Nie znika, a ulatnia się.

Nie zamkniesz przed nim oczu, ani nie zatkasz uczów.

Oddychać musisz.