Archimedes

Eureka.

#Chodziło o wymierzenie nieregularnego kształtu samorodka złota – co ważne, aby ocenić – określić – jego wartość “nominalną” #BANK , #ZŁOTO