SEX

AEIOUY

#europa

to jest jak dziecko lub wiezienie

czy życie człowieka

jego stany jak każdy rozumie

zmianę barwy głosu- eter

Szesciań

7 jako całość- kość – kostka – los

3D