Zamek

Klucz dopasowuje się do zamka, a zamek do klucza.